idrarda koku nedenleri Için 5-İkinci Trick

?drar?n?zda ?eker tahmin? okkal? ba?üstüne?unda, idrarda ilave?i bir sonuç kokusu olu?maktad?r. ?eker mesaneyi tahri? etmi? oldu?u sinein, tan? konulmam?? ?eker hastal??? hastalar?nda a??r? idrara s??itama, s?k s?k idrara ç?kma, idrarda koku üzere semptomlar ortaya ç?kmaktad?r.Sizi me?guliyett?ran durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ferdî m

read more